Εταιρεία / Επικοινωνία

Η Π. ΓΚΟΙΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και νομοτεχνική υποστήριξη, ενώπιον της Διοίκησης (Υ.ΠΕ.Κ.Α., Πολεοδομικά Γραφεία, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμους κλπ) και των Δικαστηρίων της Χώρας (Άρειος Πάγος, Συμβούλιο της Επικρατείας, Διοικητικά Εφετεία κλπ) στο σύνολο του φάσματος της νομοθεσίας ακινήτων. Η Εταιρεία εδρεύει στα Πατήσια και στις Αφιδνές, όπου τηρείται το αρχείο της εταιρείαs.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Ρήγα Νικολαΐδου 18, 111 45 Αθήνα
Τ (+30) 210 831 6398  F (+30) 210 832 0525
Λεωφόρος Αφιδναίου 26, 190 14 Αφιδναί
Τ (+30) 22950 222 47  F (+30) 22950 290 11
info@pgimisis.com
 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012